Grafitkedja byggs upp utan kinesisk inblandning

Bild: Syrah Resources

Grafit är tillsammans med litium, kobolt, nickel och mangan en huvudingrediens i elbilsbatterier och den globala grafitproduktionen spås öka med 8 procent i år, enligt färsk statistik från Global Data. Detta efter en markant nedgång av produktionen under 2020 som en effekt av Covid-19.

Ett elbilsbatteri innehåller inte mindre 70 kilo grafit i snitt. 

Kinas dominerande ställning på grafitmarknaden för batterier är i det närmaste total. Inte bara därför att två tredjedelar av världens grafitmalm produceras i Kina, utan framför allt därför att 90 procent av förädlingen av grafitflingor till sfärisk grafit, som är anpassad för användning i anoder, sker i Kina.

Nya gruvprojekt, som kan vara i redan drift inom två år, kan dock utvecklas helt utan kinesisk inblandning. Det handlar om gruvprojekt i Madagaskar, Moçambique och Tanzania. Enligt den franska nyhetskanalen RFI kan dessa nya grafitfyndigheter möjliggöra uppbyggnaden av kompletta grafitkedjor utanför Kina, eftersom ett av gruvföretagen, australiska Syrah Resources som äger den moçambikiska fyndigheten, redan har etablerat en anläggning för tillverkning av batterianoder i Georgia i USA.

Källa: RFI