Gränges investerar 285 miljoner kronor för att öka gjutningskapaciteten

Foto: Gränges

Gränges kommer att investera 33 miljoner dollar, motsvarande 285 miljoner kronor,  för att expandera gjutningsverksamheten i Huntingdon i Tennessee, USA, för att möta den ökade efterfrågan från kunder i Nordamerika.

– Detta är den tredje större investeringen vi gör i USA sedan 2017. Den visar på vårt åtagande att växa vår affär med våra kunder och marknader, och stärker vår plattform för fortsatt lönsam tillväxt. Den stödjer också våra höga hållbarhetsambitioner genom att förbättra både energiintensiteten och klimatutsläppen per ton. Vi är stolta över att vara en långsiktig affärspartner till våra kunder när det gäller fortsatt tillväxt och innovation, säger Patrick Lawlor, President Gränges Americas, i ett pressmeddelande.

Expansionen omfattar investeringar i byggnader och en ny gjutningslinje. Gjutningskapaciteten i Huntingdon kommer att öka med närmare 25 000 ton per år när utbyggnaden är klar.

Projektet är beräknat ta mindre än två år att färdigställa och förväntas bidra positivt till Gränges rörelseresultat 2023. Gränges kommer att finansiera expansionsinvesteringen i Huntingdon med befintlig kassa samt internt genererade kassaflöden.