Utredning om skärpta regler mynnade ut i motsatsen

Alunskiffer. Foto: Mikael Erlström/SGU

Den statliga utredningen om alunskiffer var tänkt att leda till skärpta regler för både prospektering och utvinning av skiffern, men resultatet blev att det inte föreslås något förbud och förslaget om kommunal vetorätt skrotas också. Det skriver Lokaltidningen.

Utredningen får nu kritik eftersom brytning av alunskiffer är kontroversiellt och kan orsaka stora miljöskador.

Det förekommer undersökningar av alunskiffer på ett 20-tal platser i Sverige. Mest känt är fynden av vanadin i alunskiffer på Österlen.

2017 skrevs ett upprop under, lett av storgodsägaren Carl Piper från Skåne, för att få till stånd ett kommunalt veto när det gäller undersökningstillstånd för alunskiffer. Bland undertecknarna fanns kommunföreträdare från norr till söder.

Enligt utredningen om alunskiffer, som blev klar i år, är dock ett förbud mot brytning ur alunskiffer inte motiverat eftersom det inte skulle innebära några risker som är unika. Dessutom skulle ett förbud kunna leda till skadeståndsanspråk mot staten framhålls i utredningen.