Svagt ökande metallpriser i maj

Foto: SGU

Priset på järnmalm fortsatte att stiga i maj. Orsaken stavas stigande efterfrågan på järnmalm i Kina, med ett utbud som inte har hängt med. För övriga metaller noterades mestadels svaga uppgångar. Det skriver SGU i sin senaste prissammanställning.

Järnmalmspriset steg med åtta procent under maj månad och var uppe i 218 dollar per ton den 18 maj, högre än 2011 då priset på fines låg på tvåhundra dollar per ton. Priset var som lägst 2015/16 med fyrtio dollar per ton. Den senaste tidens uppgång beror, enligt SGU, på att utbudet inte har hållit jämna steg med efterfrågan i Kina, där produktion av råstål har ökat med trettio procent under de senaste åren.  

Prisutvecklingen på bas- och ädelmetallerna var svagt ökande. Mest ökade priset på guld med sex procent. Mot strömmen gick priset på rodium som sjönk med 14 procent under månaden. Priset rörde sig ordentligt; först sjunkande för att sedan stiga. Det turbulenta priset på rodium beror på att det bryts som en sidometall och att det troligen också finns stor spekulation i priset, enligt SGU.