Så kan litium utvinnas ur havsvatten

Foto: Wikimedia Commons

Saudiska forskare har hittat ett kostnadseffektivt sätt att utvinna litium från havsvatten. Forskningen har publicerats i tidskriften Energy & Environmental Science Journal och innehåller en ekonomisk kalkyl som pekar på att processen skulle vara lönsam med nuvarande råvarupriser.

Forskarna från King Abdullah University of Science and Technology i Saudiarabien lyckades producera litiumfosfat med en renhetsgrad på 99,94 procent.

Med nuvarande tekniker för havsvattenutvinning av litium är det svårt att separera litium från natrium-, magnesium- och kaliumjoner. Dessutom gör den låga litiumkoncentrationen metoden dyr.

Men nästan hela världens litium finns i världshaven och experter bedömer att litiumreserverna på land kommer vara uttömda fram till 2080. Samtidigt spås litiumefterfrågan öka kraftigt. 

Processen som beskrivs i studien använde ett elektrolytmembran för att "sikta" litiumjoner från vattnet. Efter 2000 timmars användning visade sig membranet fortfarande vara i fullgott skick.  I processen skapas också vätgas och klor som biprodukter, som båda är värda att ta vara på.