Norsk Hydro bygger fabrik för återvinning av aluminiumskrot

Foto: Norsk Hydro

Aluminiumjätten Norsk Hydros dotterbolag Hydro Aluminium Metal ska bygga en fabrik för återvinning av aluminiumskrot för 120 miljoner amerikanska dollar i Michigan i USA.

Anläggningen kommer att omvandla aluminiumskrot till aluminiumgöt för användning inom fordons-, transport- och byggindustrierna. En avsiktsförklaring har undertecknats med markägaren Midwest Energy and Communications, meddelar Norsk Hydro i ett pressmeddelande.

Produktion i fabriken förväntas starta 2023 och får en kapacitet på 120 000 ton. Fabrikens 70 anställda kommer att tillverka produkten Hydro Circal, en egenutvecklad koldioxidsnål aluminiumblandning. Norsk Hydro framhåller att anläggningen kommer att få sina leveranser av skrot via järnväg och använda förnybar energi i tillverkningen, vilket gör att utsläppen av växhusgaser minskar.

Ett slutgiltigt investeringsbeslut om greenfield-projektet väntas tas i slutet av året.