Sandvik slutför förvärvet av DSI Underground

Foto: DSI Underground

Sandvik har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av DSI Underground, en markstöds- och bergförstärkningsleverantören för tunnel- och gruvdrift. DSI Underground ägdes tidigare av riskkapitalbolaget Triton.

Under 2020 hade DSI Underground intäkter om cirka 516 miljoner euro Priset uppgår till cirka 943 miljoner euro på en kontant och skuldfri basis. DSI Underground har cirka 2 000 anställda.

DSI Underground blir en egen division inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions.