Legeringsföretag ny medlem hos metallforskningsinstitutet Swerim

Foto: Vargön Alloys

Vargön Alloys meddelar att de blivit ny medlem av metallforskningsinstitutet Swerim.

– Hållbarhetsperspektivet och miljöfrågorna är i fokus nu och eftersom vi är en smal organisation som inte har en egen forskningsavdelning finns det mycket att hämta i samverkan med Swerim, säger Annelie Papadopoulos, chef för processmetallurgi, kvalitet och miljö hos Vargön Alloys.

Vargön Alloys säger sig vara Sveriges enda företag som producerar legeringen ferrokrom.

Två tredjedelar av Vargön Alloys produktion exporteras och bolaget är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, som ger stål hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Företaget har redan tidigare genomfört forskningsprojekt med Swerim, men Annelie Papadopoulos menar att tiden är rätt nu för att förtäta samarbetet med forskningsinstitutet ytterligare genom medlemskap.

– Vi ensamma i Sverige om att vara legeringsföretag medan de flesta andra medlemsföretag kommer från stålindustrin. Tidigare har vi inte sett att vi har så många gemensamma ingångar, men nu arbetar vi alla med de cirkulära frågorna i fokus, fortsätter hon.