Bolidens gruva i Garpenberg får öka produktionen

Foto: Boliden

Boliden meddelar att de fått miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg.  “Till följd av beslutet kan flaskhalsinvesteringar inledas med syfte att öka produktionen till 3.3 miljoner ton per år”, skriver Boliden.

– Detta är ett mycket välkommet besked som ger oss möjlighet att fortsätta stärka produktiviteten i Garpenberg. Dessutom möter vi en ökad efterfrågan med ytterligare zink, säger Stefan Romedahl, direktör för affärsområde Gruvor på Boliden.

Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 3 miljoner ton i årstakt, vilket även varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitetsförstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas. Miljötillståndet följer av att ett överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.

Garpenbergs gruva och Lovisagruvan är de enda gruvorna som ännu i drift i Bergslagen. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.