ArcelorMittal satsar 1,1 miljarder euro på “grönt” stål i Belgien

Foto: Peter Dedecker/Wikimedia Commons

Ståljätten ArcelorMittal kommer med stöd av belgiska regeringen  och delstatsregeringen i Flandern att investera 1,1 miljard euro i sitt stålverk i Gent.

Investeringen omfattar ett nytt block för direktreduktion av järnmalm, som drivs av naturgas (och förhoppningsvis vätgas i framtiden) istället för kol, samt två elektriska bågugnar. De sistnämnda kommer på sikt ersätta en av två masugnar i fabriken, medan den andra kommer att ställas om för att eldas med returträ och plast i stället för fossila bränslen.

 Projektet förutsätter EU-kommissionens godkännande av den statliga delfinansieringen av projektet.

– Stödet från den federala regeringen och [regeringen i] Flandern för detta projekt är avgörande med tanke på de betydande kostnader som är förknippade med omställning till koldioxidneutralitet inom stålproduktion", kommenterar ArcelorMittal.

ArcelorMittal sjösatte förra året en ambitiös klimatfärdplan med siktet inställt på koldioxidneutralitet år 2050. I den specificeras hur man kommer att gå tillväga, anläggning för anläggning.