Sandvik förvärvar schweizisk komponenttillverkare

Foto: Accuratech Group

Sandvik meddelar att de har förvärvat det schweiziska bolaget Accuratech Group, en nischad komponenttillverkare av medicinsk precisonstråd. Produkterbjudandet innefattar precisionstråd, microrör, trådkomponenter, ytbehandling samt andra produkter och tjänster som huvudsakligen används inom medicinsk utrustning.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Bolaget kommer att rapporteras i Kanthal, en division inom Sandvik Materials Technology.

− Jag är nöjd med att vi fortsätter leverera på vår strategi ”shift to growth”. Det här förvärvet är ett viktigt steg i förberedelserna för Sandvik Materials Technology att bli ett eget börsnoterat bolag, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

− Medicinsektorn är ett av Sandvik Materials Technologys definierade tillväxtområden och förvärvet av Accuratech stärker vår position genom att vi kompletterar befintligt erbjudande inom precisionstråd och komponenttillverkning. Accuratechs geografiska närvaro ger oss bättre möjligheter att tjäna våra kunder i EMEA, säger Göran Björkman, affärsområdeschef för Sandvik Materials Technology.

Accuratech Group är baserat i Burgdorf, Schweiz och bedriver sin verksamhet genom tre bolag; Polyfil AG, Galvarex S.A och Polyflex s.r.l., med cirka 50 anställda.

Under 2020 hade Accuratech intäkter om cirka 75 miljoner kronor och en rörelsemarginal neutral för Sandvik Materials Technology. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Påverkan på Sandviks vinst per aktie kommer initialt att vara neutral.