Sandvik förvärvar amerikansk tillverkare av runda verktyg

Foto: Sandvik

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av ägarandelarna i det amerikanska bolaget GWS Tool Intermediate Holdings LLC från dess huvudägare, L Squared Capital Partners och GWS ledning.

GWS är en leverantör av specialanpassade runda verktyg, och har en stor exponering mot verkstads- och flygsegmenten. Bolaget kommer att redovisas under Walter, en division inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.         

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions