ABB lanserar smart fabrikslösning för stålsmältverk

Foto: davit85 stock adobe com

ABB har lanserat ABB Ability Smart Melt Shop, ”den första digitala applikationen för smarta fabriker i sitt slag för metallindustrin”, enligt ABB. Den är utvecklad för att öka stålverkets produktivitet, spara energi och höja säkerheten på arbetsplatsen. ABB utlovar en återbetalningstid på sex månader.

Applikationen ska koppla samman stålverkets alla processer och rörliga utrustningar digitalt för att synkronisera verksamheter och öka produktionseffektiviteten. Enligt ABB innebär det ett steg mot autonom drift för ståltillverkare.

ABB skriver att lösningen, som är baserad på avancerade digitala algoritmer, är ”unik såtillvida att den inte bara erbjuder en kraftfull skänkföljning i realtid utan också automatiserad planeringsmodul för kranar och en prognostiserande termisk modelleringsmotor. Skänkens förflyttning via kranar och transportvagnar följs i realtid. Positioneringsteknik med radar och laser ger en noggrann visualisering och minskar behovet av hårdvara och underhåll jämfört med RFID-lösningar”.

Den termiska modelleringsmotorn använder skänkens temperaturhistorik från följningsmodulen och prognostiserad värmeöverföring från planeringsmodulen för att förutsäga de termiska förlusterna under skänkens rörelser och därmed rätt lyfttemperatur vid skänkugnen. ABB framhåller att detta ger bättre anpassning av smältans temperatur vid stränggjutningen, vilket eliminerar tidsförluster och därför ökar produktiviteten.