Salma kan få fart på svensk aluminiumforskning

Ulrika Brohede forskare på Swerim och koordinator för projektet Salma.

SALMA (Sustainable Aluminium Machining by new tooling system for less lubricoolant usage) är ett av tre projekt som beviljades vid Metalliska Materials senaste utlysning. Projektet kommer att ta fram modeller och metoder för en mer hållbar skärande bearbetning av aluminium, som Swerim i förlängningen hoppas ska ge effekter i hela värdekedjan.

– Jag ser fram emot att få lyfta aluminiumfrågor inom produktionsteknologi. Svensk aluminiumforskning släpar på flera områden vilket gör att tillverkande företag sökt forskningssamarbeten utanför Sverige. Nu hoppas jag att vi kan få mer fart runt ett så viktigt material som aluminium, att vi på ett konkurrenskraftigt sätt kan lyfta svensk aluminiumindustri tillsammans, säger Ulrika Brohede forskare på Swerim och koordinator för projektet.

Deltar i projektet gör Hydro Extruded Solutions, Gränges Aluminium, Comptech, Sandvik Coromant, Seco Tools, Modig, Accu-Svenska och Thermo-Calc. Lunds universitet och Swerim är forskningsutförare.

Den totala budgeten för det treåriga projektet är 8,2 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kommer från Vinnova.