Nya berggrundskartor för Boden och Luleå

Karta: SGU

SGU har tagit fram nya berggrundskartor för delar av Bodens och Luleå kommuner i södra delen av Norrbottens län. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och deras geografiska utbredning.

Syftet med projektet är att skapa moderna lokala berggrundsgeologiska och geofysiska databaser samt kartor som kan utgöra underlag för planering och resurshushållning för prospekteringsföretag, kommuner, länsstyrelse, med flera i Norrbottens län.  

Berggrunden inom kartområdet 25L Boden är variationsrik och består bland annat av bergarter med vulkaniskt ursprung, djupbergarter av varierande ålder och sammansättning samt områden som domineras av sedimentära bergarter särskilt i östra delen.

De relativt nyupptäckta områdena med arkeisk berggrund har också klargjort att den berggrundsgeologiska utvecklingen i området har varit mer komplex än vad som tidigare antagits. Huvuddelen av de bergartsbildande processerna i kartområdet ägde i grova drag rum mellan 1,8 och 1,9 miljarder år sedan.

Några av bergartstyperna inom projektområdet innehåller förekomster av järn, nickel, koppar, kobolt, platinagruppens element, volfram, samt industrimineral som grafit, kvarts och fältspat. I östra delen av karteringsområdet har fynd gjorts av mineral som innehåller sällsynta jordartsmetaller, niob och tantal och ett mineral som innehåller uran, så kallad wölsendorfit.