Minskad efterfrågan och prisfall på metaller

Foto: Erik Jonsson/Wikimedia Commons

April präglades av minskad efterfrågan och prisnedgångar på de flesta metallerna. Ökad smittspridning av COVID-19 i Asien samt Rysslands invasion av Ukraina sätter fortfarande stora spår i världsekonomin. Det skriver SGU i sin senaste statistisk för metallprisernas utveckling i april.

Efterfrågan på litium avstannade och priset på litiumkarbonat sjönk för första gången under 2022. Detta har att göra med en minskad elbilsproduktion till följd brist på halvledare, ökad smittspridning av COVID-19 i Kina och påverkan av kriget i Ukraina, enligt SGU. Även priset på nickel påverkades negativt.

Priset på järnmalm började sjunka i början av månaden, vilket SGU ser som en  konsekvens av nedstängningar av stålverk i Kina på grund av ökad smittspridning. 

Bland basmetallerna utmärkte sig aluminium med en kraftig prisnedgång till samma nivåer som i februari. Priset på koppar, bly och zink drogs också med i fallet.

Nedstängningarna i Kina och uttag av reserver på grund av störningar i handeln med Ryssland samt centralbankernas räntehöjningar har, enligt SGU, medfört svagare ekonomisk tillväxt och därmed lägre efterfrågan på basmetaller.

Den höga inflationen bidrog till fortsatta höga prisnivåer på ädelmetallerna guld och silver. Efterfrågan har dock minskat något under månaden, framförallt på silver.

Silver handlas, likt guld, som investeringsobjekt. Men silver går även till elektronikindustrin, varför silverpriset i större utsträckning har hängt med övriga metallers prisutveckling. Även priserna på platina och rodium, som används i bilkatalysatorer, sjönk under april.