Svemin uppgraderar sin färdplan

Överlämningen av klimatfärdplanen. Martin Ådahl (C), Mattias Jonsson (S) och Jessica Rosencrantz (M) tar emot Svemins uppdaterade Klimatfärdplan av Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Maria Sunér, vd Svemin.

Nyligen presenterade Svemin gruv- och mineralbranschens uppgraderade klimatfärdplan. Det är den första av de 22 branscher som tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige, som uppgraderar sin färdplan.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hittills har över 500 företag, kommuner, regioner och organisationer gått med initiativet.

- Teknikutveckling går liksom klimatförändringen i en rasande takt. Samtidigt som färdplanerna nu genomförs finns också ett behov av att uppdatera dem. Det kan handla om både egna åtaganden och mål samt krav på politiken, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande.

-Med rätt förutsättningar från politiken kan vi lägga grunden både till genomförandet av den svenska industrins färdplaner och, genom export, till hela Europas omställning, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft överlämnades till regeringen mellan 2018 och 2020. De består av branschernas egen syn på hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045, vilka åtgärder de själva behöver vidta och vilka förutsättningar som krävs från politiskt håll för att målen ska vara möjliga att uppnå.

Gruv- och mineralbranschens uppdaterade färdplan beskriver utvecklingen i branschen samt hur målet om fossilfri gruvbrytning till 2035 och målen om klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning till 2045 ska uppnås och vilka hinder och utmaningar som återstår.

Enligt färdplanen skapar hela samhällets omställning skapar en allt större efterfrågan på metaller och mineral.

I en debattartikel i Dagens Industri lyfter Svante Axelsson och Maria Sunér, vd Svemin, fyra av de utmaningar som politiken måste ta tag i för att möjliggöra branschens omställning. Det är:

-Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser.

-Säkra tillgång till fossilfri el.

-Möjliggör för vätgasproduktion och vätgaslager.

-Stimulera återvinning av metaller.