Svensk stålproduktion minskade första halvåret 2022

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under första halvåret 2022 producerades totalt 2 413 000 ton råstål i Sverige. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Under juni månad 2022 producerades det totalt 386 000 ton råstål, motsvarande en minskning på 6,6 procent jämfört med samma månad 2021. Hittills under året har det producerats 2 413 000 ton råstål. Det är 4,0 procent mindre än motsvarande period 2021.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.