Tidigare Sandvikchef ny vd för Copperstone Resources

Foto: Copperstone

Copperstone Resources i Kiruna har utsett Henrik Ager till ny VD och koncernchef. Henrik Ager kommer senast från Sandvik där han varit chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Han ersätter Anna Tyni som fortsätter sin roll som VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB.

– Copperstone är ett otroligt spännande företag med starka ägare och ett team som redan tagit viktiga steg mot att etablera ett nytt stort gruvbolag med fokus på koppar. Detta är en unik möjlighet att vara med och bygga en hållbar verksamhet som är kritisk för elektrifiering och ökad självförsörjningsgrad i Sverige och Europa, säger tillträdande VD Henrik Ager.

– Henrik kommer att tillföra ytterligare senior och strategisk gruvkompetens, mångårig branscherfarenhet och en industriell tyngd till hela organisationen, säger Copperstones styrelseordförande Jörgen Olsson, i ett pressmeddelande.

Henrik Ager är född 1969 och är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey. Under sina åtta år på Sandvik har Henrik varit strategichef för affärsområdet Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för Sandviks största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka
17 000 anställda.