ABB har publicerat en rapport som utforskar hur stålindustrin kan bli fri från fossila bränslen

Stålproduktion är både koldioxid- och energiintensiv och anses vara en av de sex sektorer som är svårast att minska utsläppen ifrån. Foto: ABB

Rapporten, "Hur ser resan till fossilfritt stål ut?", utvärderar koldioxidinfångning, vätgas och elektrokemi som metoder för att avkarbonisera stålproduktionen. Den belyser nya tekniska framsteg och tillvägagångssätt i Brasilien, Kina, Indien, Sverige och USA – länder som leder utvecklingen mot fossilfritt stål. 

Rapporten inkluderar insikter från ledande ståltillverkare som SSAB, Tata Steel och Aperam, samt experter från American Association for Iron and Steel Technology och ABB själva.

ABB:s rapport diskuterar utmaningar med avkarbonisering, inklusive kostnader, komplexiteten i övergången till tekniker med lägre koldioxidutsläpp samt tillgången till vätgas, ren el, högkvalitativ järnmalm och fossilfritt kol och kalk.

Svårbearbetade sektorer

Stålproduktion är både koldioxid- och energiintensiv och anses vara en av de sex sektorer som är svårast att minska utsläppen ifrån. Stålindustrin står för cirka 8 procent av världens energibehov och genererar mellan 7 procent till 9 procent av CO₂-utsläppen, främst från förbränning av fossila bränslen.

För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 °C jämfört med förindustriell tid, måste stålindustrin nå nollutsläpp till 2050. Detta kommer att kräva en radikal omvandling, särskilt med tanke på att den globala efterfrågan på stål förväntas öka med 30 procent fram till samma år.

HYBRIT-teknik

Rapporten lyfter fram innovationer för fossilfritt stål i fem stålproducerande marknader. Bland annat:

HYBRIT-tekniken som testas i Sverige av SSAB, statliga LKAB och Vattenfall för att framställa stål med grön vätgas och fossilfri el från LKAB:s gruvor istället för kokskol;

Aperam, som stöds av ResponsibleSteel™-föreningen, använder träkol från sina egna FSC®-certifierade skogar i Brasilien som ett förnybart alternativ till kolbaserad koks i ståltillverkning för att avsevärt minska CO₂-utsläpp och helt eliminera användningen av utvinningskol;
Tata Steels HIsarna-process i Indien som använder en pulverform av råmaterialet istället för bearbetade malmer som koks, sinters eller pellets för att göra flytande tackjärn och kan minska utsläppen med upp till 20 procent jämfört med den traditionella masugn-basiska syrgasugnsmetoden (BF-BOF).

Åtgärder

ABB betonar vikten av digitalisering för samarbete och optimering av resurser och energihantering, samt spårbarhet för att hålla organisationer ansvariga för utsläppsmål. Rapporten presenterar åtgärder som ståltillverkare kan vidta nu för att minska koldioxid på kort och medellång sikt samt steg för att samarbeta med leverantörer och partners mot en fossilfri stålframtid.

För att läsa ABB:s rapport, besök ABB:s webbplats.

Källa: ABB