”Venezuelas socialistiska experiment har misslyckats”

Fredlig demonstration mot Maduros ekonomiska politik i Caracas, Venezuela. Foto: Wikipedia, kredit: Diego Urdaneta

- Vilket land har de största påvisade oljereserverna i världen?, frågar amerikanske redaktören Luke Burgess , som skriver krönikor för tidskriften Energy and Capital. Hans analyser och marknadsundersökningar når hundratusentals investerare varje dag. Luke är också en ställföreträdande redaktör för Angel Publishings Bubble and Bust Reports nyhetsbrev.

- De flesta skulle troligen gissa Saudiarabien eller någon annan Mellanöstern-nation, skriver Burgess, som antar att ganska många skulle gissa på Kanada eller Ryssland, eller kanske till och med USA.

- Men få skulle komma på att Venezuela ståtar med världens största oljeresurser, skriver Burgess.

Enligt honom höll Saudiarabien tidigare toppositionen bland nationer med de största oljeresurserna. Men dessa resurser gällde bara för olja från konventionella källor. När utvinning av råolja från okonventionella källor (som oljesand) blev tekniskt och ekonomiskt genomförbart, blev Venezuela ägare av de största oljereserverna i världen.

Venezuela har en mängd konventionella oljeresurser. Men landet är också ägare till ett massivt oljesandsterritorium som liknar de resurser som finns i Alberta, Kanada. Venezuelas Orinoco tjärsand-exploatörer behöver emellertid mindre kapital för produktion, och extraktionskostnaderna är mycket lägre. Och det finns mycket mer av varan.

Detta sätter Venezuela högst upp på listan av nationer med oljeresurser. Beräknat såväl konventionella som okonventionella källor har Venezuela faktiskt nästan dubbelt så stora oljereserver som Kanada.

Burgess presenterar sedan några överraskande detaljer, med hjälp av följande lista:

Länder med högsta internationellt verifierade oljereserver:

Venezuela - 297,6 miljarder fat

Saudiarabien - 267,9 miljarder fat

Kanada - 173,1 miljarder fat

Iran - 154,4 miljarder fat

Irak - 141,4 miljarder fat

- Med en sådan skattkista full av kanske den viktigaste varan på planeten, skulle landet egentligen kunna fungera bra. Med andra ord: med en sådan resurs, skulle Venezuela kunna klara sig fantastiskt bra, skriver Burgess.

- Men de socialistiska ledarna Hugo Chavez och Nicolas Maduro har styrt landet rakt in i kaos, med missriktade regerings- och centralbankåtgärder i samband med stigande och fallande oljepriser under de senaste två decennierna, skriver Burges.

Mer än 95 procent av Venezuelas exportinkomster kommer från oljeintäkter. Landet exporterar i princip inget annat.

Det innebär, att när oljepriset är högt, rullar pengarna in och alla är glada för att ekonomin är megastor.

- Och den socialistiska regeringens svar på vinstboomen bestod av att omfördela resurserna frikostigt genom ökade offentliga utgifter på ting som sträcker sig från jobbproducerande infrastrukturprojekt till social välfärd, skriver Luke Burgess i sin krönika.

Detta pågick i Venezuela från 2011 till mitten av 2014, när oljepriser steg nästintill $ 100 per fat.

- Men när oljepriset kraschade, som de gjorde senare 2014, började pengarna torka upp. Ekonomin försämrades. Människor blev avskedade. Och då blev alla olyckliga, påpekar Burgess.

Den socialistiska regeringens svar när det gällde att stimulera ekonomin blev i stort sett densamma som tidigare: omfördela resurserna genom satsning på offentliga utgifter på jobbproducerande infrastrukturprojekt till social välfärd.

Men experimentet misslyckades. Och som ett resultat har Venezuela samlat på sig en enorm skuld, sänkt penningvärdet på sin valuta till obetydlighet vilket orsakade hyperinflation och lämnade landet i ekonomisk och social ruin med brist på nödvändigheter som mat, medicin och vatten.

I ett försök att begränsa inflationen tog centralbanken nyligen bort fem nollor från valutan bolivaren. Det som var 100 000 bolivar blev 1 bolivar. Innan kostade ett pund tomater mer än 2 miljoner bolivarer (cirka 0,76 USD).

I det som verkade som ett desperat drag, introducerade Maduro nyligen en ny cryptovaluta för att stödja det sviktande ekonomiska systemet. Denna konstgjorda valuta, som kallas Petro, stöds av landets oljebolag.

I början krävde ”kryptofolket” att den venezuelanska regeringen måste vidta åtgärder för att normalisera kryptovalutan som ett legitimt betalningsmedel.

Men nu har Maduros administration beslutat att bankerna måste godkänna Petro som en kontoenhet. Och Petron ser mer ut som utpressningsmetod från regeringens sida än en verklig kryptovaluta.

Med det som verkar som ett annat desperat drag hoppas den venezuelanska regeringen nu att kunna skydda landets ekonomi från fortsatt inflation och det med en plan som går ut på att sälja minimala guldbitar.

1,5 g och 2,5 gram lätta, små ingjutna guldskärvor ska tillverkas lokalt. Köparna kommer emellertid inte att få någon fysisk guldklimp. I stället kommer de att utfärdas certifikat som representerar ägandet till klimpen.

- Maduro överlevde ett mordförsök nyligen. Dessutom äter människor sina husdjur för att hålla sig vid liv. Om de hade en massa pengar skulle de lämna landet. Trots att landet har världens största och mest värdefulla oljeresurs, fortsätter Venezuela att sjunka i ett fullständigt kaos. En oduglig regering och centralbank har fört Venezuela hela vägen från 1999 till ett totalt ekonomiskt misslyckande idag, sammanfattar Luke Burgess.