Orezone ansöker om undersökningstillstånd

Foto: Peter Craven

Orezone har genomfört prospekteringar i Västerbotten vilka har resulterat i förekomster av höga halter av zink, över 30 procent, samt förekomster av gallium, med halter på över 200 gram per ton. Orezone har nu ansökt om undersökningstillstånd i västra delen av Åsele kommun.

I Surberget har Orezone tecknat en ”right of first refusal” med det australiska bolaget Flitegold Pty. Ltd. Vanadin och molybden har hittats i området.