Ökande folkliga protester en utmaning för gruvindustrin 2020

Copyright: Verisk Maplecroft

Folkliga protestvågor sveper över världen - inte mindre än 50 länder är drabbade - av vilka vissa räknas till dem med de mest gruvvändliga jurisdiktionerna som Chile, Kongo-Kinshasa, Mali och Zimbabwe.

Enligt riskkonsultföretaget Verisk Maplecrofts kvartalsvisa index över civil oro, som släpptes nyligen, kommer missnöjesyttringar som ibland urartar i våldsamheter prägla hela 2020. I Chile väntas situationen inte förbättras de närmaste två åren, enligt indexet. Flertalet samhällssektorerna berörs på något sätt av det folkliga missnöjet och gruvindustrin är inte förskonad.

Verisk Maplecroft uppmärksammar olika varningssignaler - till exempel hög inflation, förekomst av marginaliserade grupper eller mekanismer för att hantera missnöjesyttringar - som tidiga varningssignaler som kan leda till oroligheter.

Konsultföretaget förutspår att protestvågorna kommer att öka i både styrka och omfattning, då de väntas spridas till fler länder det närmaste året.