Kalkstensbrytning på Gotland får förnyat miljötillstånd

Fabriken i Slite har drygt 400 anställda. Foto: Jürgen Howaldt/Wikimedia Commons

Det går att utvinna kalk utan att riskera varken grundvattnet, skyddade områden eller arter. Det slog mark- och miljödomstolen fast på fredagen när den gav Cementa förnyat miljötillstånd på Gotland.

-Mycket glädjande för hela den svenska mineralindustrin, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

Omkring två tredjedelar av all betong i Sverige tillverkas idag med cement från Slite på Gotland. Det nuvarande miljötillståndet för Cementas anläggning på Gotland gäller till 2021. Fredagens besked var därför avgörande för framtiden för fabriken.

Frågan om hur fortsatt kalkbrytning eventuellt skulle kunna påverka grundvattnet i området har varit centralt i förhandlingarna, enligt Svemin. Mark- och miljödomstolen slår fast att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan varken på grund- eller ytvatten med anledning av den planerade täktverksamheten.

I domskälen anges att: ”Sammanfattningsvis utgör miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten enligt domstolens bedömning inget hinder mot att tillåta verksamheten”.

– Det här visar att miljöbalken ska tillämpas för att göra balanserade avvägningar av en planerad verksamhets omgivningspåverkan. Domen visar också tydligt att tillstånd till gruvor och täkter ska ges när verksamhetens omgivningspåverkan godkänns efter att ha prövats noga i en rimlig kontext säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

 Fredagens dom från mark- och miljödomstolen innebär att kalksten kan fortsätta brytas till 2041.