Strikta krav på importerat aluminium- och kopparskrot införs i Kina

Foto: Friman/Wikimedia Commons

Kina har publicerat nya standarder för import av aluminium- och kopparskrot som importeras. Kraven träder i kraft den 1 juli och stipulerar att aluminiuminnehållet i olika typer av importerat aluminium och aluminiumlegeringar måste uppgå till mellan 91 och 100 procent. För kopparimport måste kopparhalten uppgå till mellan 94 och 99,9 procent.

Kinesiska myndigheter har också ändrat klassificeringen av skrot så att det nu räknas som en resurs i stället för ett fast avfall, detta för att inte omfattas av den kinesiska regeringens beslut att förbjuda all import av fast avfall.

Importörer som Reuters talat med tycker att de nya standarderna verkar väl strikta. Kommentatorer menar att Kina gjort ”för mycket för tidigt” då vissa aluminiumtillverkare som helt förlitat sig på skrot som råvara nu blir lämnade i sticket.

De nya reglerna har tillkommit av miljöskäl och för att stimulera inhemsk återvinning av aluminium och koppar.
Källa: Aluminium Insider