Exportföretagen till Kina blöder

Foto: Wikimedia Commons

Coronaviruset slår hårt mot den kinesiska ekonomin, vilket även drabbar de länder och företag som exporterar till Kina. Svårast har de oljeproducerande länderna eftersom Kina förbrukar mer än 10 procent världsproduktionen av olja, men därefter kommer de metallproducerande länderna.

En kraftig nedgång har märkts när det gäller efterfrågan i Kina på flera basmetaller som koppar, stål, zink och aluminium har märkts efter coronavirusets utbrott.

Kina står för 50 procent av den globala efterfrågan på stål, vilket gör länder som Sydkorea, Malaysia och Brasilien särskilt sårbara. Nästan 30 procent av den Brasiliens stålexport går till Kina. Även Peru och Chile, två stora kopparproducenter, märker av den negativa efterfrågeutvecklingen i Kina.

Källa: RFI