Åsa Allan blir vice VD i Kaunis Iron

Foto: Pär Bäckström

Åsa Allan utses till vice VD för Kaunis Iron. I sin nya roll får Åsa ansvar för bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och kommunikation.

– Jag är glad att få vara med i nästa steg av bolagets utveckling på en mera strategisk nivå och få arbeta med de frågor som jag brinner för. Jag ser fram emot att på detta sätt få fortsätta bidra till den lokala och regionala utvecklingen och skapa en hållbar gruvdrift i Pajala, säger Åsa Allan, vice VD på Kaunis Iron.

Åsa Allan har sedan 2017 varit platschef för gruvverksamheten i Kaunisvaara och kvarstår med det ansvaret tills en efterträdare rekryterats. Hon har doktorsexamen i malmgeologi och var kommunchef hos Pajala kommun när hon rekryterades till Kaunis Iron. Branscherfarenhet har hon med sig från tidigare anställningar, bl.a. i rollen som gruvplaneringschef på Northland Resources.