Begränsad påverkan av coronaviruset på sällsynta jordartsmetaller

Den kinesiska produktionen av sällsynta jordartsmetaller och permanentmagneter har minskat sedan coronavirusets utbrott, men landets överkapacitet på de här metallerna gör att effekterna på marknaden, där Kina har nästintill monopol, varit begränsade.

I början av februari uppskattade analysföretaget Roskill att 70 till 80 procent av bearbetningskapaciteten av sällsynta jordartsmetaller ställts av. Vilket motsvarar 80 000 till 100 000 ton.

– Siffran kan verka alarmerande jämfört en årlig produktion på 173 000 ton under 2019. Men i själva verket är en betydande del av denna kapacitet överflödig eller avser olagliga eller föråldrade anläggningar, säger David Merriman, analytiker på Roskill.

– Bearbetningsanläggningarna för sällsynta jordartsmetaller i Kina har regelbundet rapporterat en utnyttjandegrad på mindre än 40 procent av kapaciteten, och många av dem har stängts sedan skärpningen av miljökontrollerna 2017-2018, säger David Merriman.

Coronaviruset har påverkat produktionen genom bland annat arbetskraftsbrist då områden satts i karantän och svårigheter att transportera både personal och produkter.