Råstålproduktionen i världen fortsätter minska

Foto: World Steel Association

Råstålproduktionen i de 64 länder som rapporterar till World Steel Association landade på 148,8 miljoner ton i maj 2020, vilket är en minskning med 8,7 procent jämfört med maj 2019.

Kina producerade 92,3 Mt råstål i maj 2020, vilket är en ökning med 4,2% jämfört med maj 2019.

Japans och Indiens stålproduktion tillverkade drygt 5 miljoner ton stål var i maj, vilket motsvarar minskningar på drygt 30 procent jämfört med samma period 2019. I USA sjönk också stålproduktionen med drygt 30 procent. Mindre minskningar rapporteras från länderna i före detta Sovjetunionen, Brasilien, Turkiet och Sydkorea.

Produktionen i EU beräknas till 10,5 Mt i maj 2020, vilket är en minskning med 26,8%.