Bolidens vd: ”Den europeiska politiken är förvirrande”

Foto: Jeanette Hägglund/Boliden

Gruvjätten Bolidens vd Mikael Staffas vill att Europa ska bli mer självförsörjande på metaller. Ett tungt vägande skäl är att europeisk metallproduktion är mer klimateffektiv än i till exempel Kina.

– Tittar man på hela värdekedjan är europeisk brytning och metallsmältning flera gånger klimateffektivare än till exempel Kina. Lägger man till hållbarhetsfrågor som att tillåta fria fackföreningar och förbud mot barnarbete talar än mer för ökad brytning i Europa, säger Mikael Staffas i en intervju i Dagens Nyheter.

Samtidigt säger han att den europeiska politiken är ”förvirrande”:

– Det är bra med koldioxidskatter och utsläppsrätter, men när det samtidigt inte kostar något att importera koppar och nickel med större klimatavtryck så är spelplanen inte jämn, säger Mikael Staffas som varnar för att det kan leda till att produktion flyttar ut från Europa, och därmed kan utsläppen öka.

I intervjun framhåller han också att de olika målen kring och minskat avfall och en cirkulär ekonomi ofta innehåller motsättningar och att dessa förtjänar att uppmärksammas mer. Exempelvis kräver återvinning av sällsynta jordartsmetaller bly, en tungmetall många vill fasa ut.