Koldioxidneutralt stål kan kosta ArcelorMittal upptill 65 miljarder euro

Foto: Wikimedia Commons

Ståljätten ArcelorMittal uppskattar att dess omställning till noll koldioxidutsläpp skulle kräva en investering på mellan 45 och 65 miljarder euro. Företaget kräver nu offentlig finansiering för att industrialisera sina gröna produktionstekniker samt en koldioxidskatt vid Europas gränser. Det skriver sajten L’Usine Nouvelle.

– Vi har teknologierna, vi har tagit fram koncept för hur deras införande skulle kunna finansieras och vi kan i stor utsträckning delta i denna finansiering förutsatt att vi får rätt marknadsram, säger företagets koncernchef Aditya Mittal.

Ståltillverkaren har utvecklat flera tekniker för att minska utsläppen vid stålproduktionsprocessen i masugnar. De första som går under namnet "smart-carbon route" kombinerar användningen av biomassa för att ersätta kol samt infångning och lagring eller uppgradering av koldioxid till bioetanol.

Kostnaden för dessa tekniker beräknas till mellan 15 och 25 miljarder euro i produktionsanläggningar, till vilket ska läggas nödvändiga investeringarna i infrastruktur på mellan 15 miljarder euro (för biomassa) och 165 miljarder euro (vid omställning till grön vätgas).

Den andra delen av ArcelorMittals plan för att uppnå koldioxidneutralitet bygger på direktreduktion av järnmalm med vätgas istället för med naturgas som används idag som reduktionsmedel. Investeringskostnaderna beräknas till mellan 30 och 40 miljarder euro. Tillkommer gör kostnaden för nödvändig energiinfrastrukturen som skulle uppgå till 40 miljarder för vätgas som tagits fram ur naturgas och upptill 200 miljarder euro för vätgas utvunnet ur vatten.

David Clarke, strategiansvarig på ArcelorMittal, efterlyser rejält minskade kostnader för vätgasen, det vill säga lägre elkostnader för att producera den.

– Kostnaden för vätgas bör sjunka avsevärt, från 3,5-4,5 euro idag till mindre än 1 euro per kilo, säger David Clarke.

Källa: L’Usine Nouvelle