Strejker hotar när Polen ratar kolet

Stenkolsgruva i Polen. Foto: I Maka/WIkimedia Commons

Den inflytelserika polska fackföreningen Solidaritet har hotat med strejker om den nya regeringen går vidare med sina planer att minska kolanvändningen i Polens energimix.

Polen har utsatts för påtryckningar från EU för att minska sitt beroende av kol, då Polen nu är det enda landet i EU som inte trappat ned sin kolanvändning sedan 2014. Bränslet svarar för tre fjärdedelar av landets elproduktion.

Landets cirka 80 000 gruvarbetare känner sig också svikna av den nyvalda konservativa regeringen, ledd av Andrzej Duda, som bland annat gick till val på att lova fortsatt stöd till gruvindustrin. De är rädda att förlora sina jobb om kolgruvorna läggs ned.

Gruvarbetarnas fackföreningar ledda Solidaritet förkastar helt regeringens omställningsplaner för att komma bort från kolet. "Genomförandet av dem kommer att innebära en avveckling av större delen av Schlesiens industri och förlust av hundratusentals jobb inom gruv-, metallurgi- och stålindustrin”, skriver fackföreningen. Solidaritet har också motsatt sig planer på att omstrukturera det statligt ägda gruvbolaget Polska Grupa Górnicza och har gett premiärminister Mateusz Morawiecki en tidsfrist fram till den 21 september att hitta en kompromiss som tillfredsställer både gruvarbetare och regeringens nya miljömål. I annat fall hotar man med strejker.