Försvaret säger nej till Hybrit i Luleå

Hybrits pilotanläggning. Foto: Hybrit

Det är en strid på kniven om var Hybrit, demonstrationsanläggningen för fossilfritt stål, ska ligga. Valet står mellan Gällivare och Luleå.

I Luleå har en rad intressenter samlats i vad man kallar Team Luleå, där kommunen och de kommunala bolagen Luleå Business Region, Luleå Energi, Lumire och Luleå Hamn ingår. Under tisdagskvällen hölls ett samtalscafé där Team Luleå presenterade fördelarna med en lokalisering i Luleå.

Nyligen blev det nämligen känt Försvarsmakten motsätter sig en placering i Luleå. Det uppger Affärer i Norr.

Anledningen är det höga torn på 150-200 meter som Hybrit-anläggningen kräver. Det skulle störa Försvarsmaktens verksamhet och i ett remissvar som skickades in på måndagen skriver Försvarsmakten att de motsätter sig en placering av demonstrationsanläggningen i Luleå och förordar i stället Vitåfors i Gällivare.

Senast till årsskiftet ska Hybritprojektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, bestämma sig för etableringsort för att efter årsskiftet skicka en ansökan till Mark- och miljödomstolen.