EU-kommissionen flaggar för tuffare utsläppskrav för stålindustrin

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Dirk Vorderstraße/Wikimedia Commons

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har gjort klart att hon avser att höja ambitionsnivån när det gäller EU:s utsläpp av växthusgaser till 2030. Växthusgaserna ska minska med 55 procent nu, inte 40 procent som tidigare sagts. För att nå dit måste ett av de viktigaste verktygen, handeln med utsläppsrätter, reformeras.

Det anser Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen verkar nu ha börjat lyssna på dem, enligt nyhetskanalen RFI.

Tung industri som tillverkning av cement och stål har tilldelats stora mängder gratis koldioxidkvoter. De utgör 40 procent av de befintliga kvoterna. Det har inneburit att industrin inte uppmuntrats till grön omställning, anser Revisionsrätten. Och i de länder som fått gratis utsläppsrätter för sin elsektor -  Bulgarien, Tjeckien, Polen, Rumänien - har framsteg huvudsakligen bestått i att koleldade kraftverk uppgraderats, inte i att minska beroendet av kol, framhåller domstolen.  Kommissionen överväger nu att minska det totala antalet tillgängliga utsläppsrätter.

En reformerad plan för EU:s koldioxidmarknad kommer att presenteras av kommissionen i juni nästa år.