Här planerar SGU att kartlägga efter mineraler

Bild: SGU

SGU har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan den kartläggande verksamheten för perioden 2020–2027.

SGU är den enda aktören i Sverige som systematiskt kartlägger de geologiska förhållandena nationellt. Med hjälp av informationen kan prospekteringsbolagen på ett kostnadseffektivt sätt välja ut områden för detaljerade undersökningar och prospektering.

Kartläggningen ska inte bara vara till nytta för gruvor och prospektering utan även för infrastrukturplanering och vattenförsörjning. Planen finns att läsa på SGU:s hemsida.