Ökad orderingång men minskade intäkter för Epiroc 

Foto: Epiroc

Epiroc har publicerat sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020.  Orderingången ökade med 1 procent till 9 329 miljoner kronor, men intäkterna minskade samtidigt med 5 procent till 9 806 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 2 212 miljoner kronor.

Helena Hedblom, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:

–  Efterfrågan återhämtade sig under andra halvåret och för helåret 2020 var vår organiska orderingång oförändrad och uppgick till 36 579 MSEK. Intäkterna minskade dock 5% organiskt till 36 122 MSEK, främst på grund av lägre utrustningsvolymer. Vår serviceverksamhet visade motståndskraft under hela året. Detta i kombination med våra effektiviseringsåtgärder stödde vår rörelsemarginal, som förbättrades till 20,4%. Vi hade också ett stabilt operativt kassaflöde på 7 006 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 5,50 SEK per aktie; en utdelning på 2,50 SEK och 3,00 SEK genom obligatorisk inlösen.

– Kundernas efterfrågan låg till stor del på samma nivå som under tredje kvartalet. Både våra kunders och vår egen verksamhet var, med få undantag, igång.