Stora fynd av sällsynta jordartsmetaller i södra Dalarna

Cerium. Foto: Jurii/Wikimedia Commons

Företaget Holmasjön har gjort stora fynd av sällsynta jordartsmetaller i det nedlagda gruvområdet Kallmora mellan Norberg och Avesta. Det skriver Fagersta-Posten.

– Vi kan bekräfta att det går ända ner till 80 meters djup, säger Carl-Adam Andersson, vd på prospekteringsbolaget Holmasjön, till Fagersta-Posten.

Prospekteringsbolaget Holmasjön utförde mätningar i Kallmora i höstas och fann då höga koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller.  

– För vår del är det ovanligt höga halter. Det som också gör det lite speciellt är att vi hittat så många olika mineraler på ett och samma begränsade område, säger Carl-Adam Andersson till tidningen.

Tidigare bröts både järn och koppar i Kallmora, men den sista gruvan stängde 1948.

De sällsynta jordartsmetaller man hittat i området är lantan (La), cerium (Ce) och neodym (Nd).