Råstålproduktionen i världen sjönk med 0,9 procent förra året

Diagram: World Steel Association

Den globala råstålproduktionen uppgick till 1 864,0 miljoner ton för år 2020, en minskning med 0,9 procent jämfört med 2019.Det visar ny statistik från World Steel Association.

Kinas råstålproduktion år 2020 landade på 1 053,0 ton, en ökning med 5,2 procent jämfört med 2019. Kinas andel av den globala råstålproduktionen ökade från 53,3 procent år 2019 till 56,5 procent 2020. Indiens råstålproduktion för 2020 minskade med 10,6 procent jämfört med 2019. Även i Japan och Sydkorea minskade produktionen.

EU producerade 138,8 miljoner råstål under 2020, en minskning med 11,8 procent jämfört med 2019.

I de så kallade OSS-länderna märktes bara små förändringar.

I Nordamerika sjönk produktionen med drygt 15 procent och i USA med över 17 procent jämfört med 2019.

I Mellanöstern med Iran i spetsen ökade råstålproduktionen märkbart.

I Sydamerika minskade råstålproduktionen med i snitt 8,4 procent och i Brasilien med 4,9 procent.