Dannemoragruvan kan snart öppna igen

Dannemoragruvan. Foto: Arild V/Wikimedia Commons

Den anrika Dannemoragruvan har tagit ett viktigt steg mot en återstart. Grängesberg Exploration, som utreder förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm i den nedlagda gruvan, har utsett australiska Golder Associates för det första steget i en genomförbarhetsstudie av gruvans återstart. Man kommer även att inleda processtester för att fastställa optimal anrikningsprocess.

Dannemoragruvan är en järnmalmsgruva i Dannemora i Uppland som var i drift från senast 1400-tal, troligen tidigare ändå, och fram till och med 2015.

I ett pressmeddelande skriver Grängesberg Exploration att det australiska företaget som oberoende konsult kommer att granska och sammanställa omfattande underlag och dokumentation som finns tillgängligt från den tidigare driftperioden åren 2012 – 2015.

Redan nu inleds processtester i Kanada som syftar till att fastställa den optimala anrikningsprocessen för att kunna producera det kvalitetsmässigt bästa järnmalms-koncentratet ur Dannemoras magnetitmalm. Dannemoragruvan har med begränsad anrikning vid tidigare produktionsperioder producerat låghaltiga malmprodukter med ca 50-55 procent järnhalt.

– Det är mycket gynnsamt tids- och kvalitetsmässigt att vi får Golder som oberoende konsult för vårt återstartsprojekt i Dannemora. Resultatet från processtesterna kommer visa på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi vet från tidigare utredningar att det är möjligt att nå cirka 64% järnhalt i koncentratet. Men detta är en milstolpe i Dannemoras historia då det är första gången någonsin som så omfattande tester genomförs på Dannemoras råmalm. Vid ett positivt utfall kommer studien utvidgas och fördjupas för att nå nästa steg - den slutliga genomförbarhetsstudien” säger Christer Lindqvist, vd på Grängesberg Exploration (Grangex) i pressmeddelandet.