Region Jämtland vill se förbud mot brytning av alunskiffer

Foto: Ekko/Wikimedia Commons

Region Jämtland Härjedalen skriver i ett remissvar till Näringsdepartementet att brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker på en rad områden och vill därför förbjuda det. Det skriver Länstidningen Östersund.

En av regeringen tillsatt utredning kom i början av 2021 fram till att en skärpning av regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer inte är nödvändig.

– Vår bedömning är att de föreslagna författningsförslagen är ett förtydligande snarare än en skärpning av regelverket då förslagen inte begränsar möjligheten till framtida utvinning av innovationskritiska metaller och mineral ur alunskiffer, säger ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Elise Ryder Wikén (M) i ett pressmeddelande.

Enligt Region Jämtland Härjedalen finns dokumenterade miljöpåverkan från tidigare alunskifferbrytning i Sverige och den visar på på mycket höga föroreningar på flera platser runtom i landet.

– Vi ser att den negativa påverkan på lokal- och närmiljö och andra värden kommer att bli mycket inkräktande, storskalig och bestående varför vi vill se ett förbud mot brytning av alunskiffer i Sverige, säger Elise Ryder Wikén i pressmeddelandet.