Antidumpningsutredning kan leda till dyrare stål

Foto: Wikimedia Commons

EU-kommissionen har inlett en antidumpningsutredning mot kinesiska exportörer av syntetiska grafitelektroder, som europeiska tillverkare menar dumpar sina priser. Syntetiska grafitelektroder används i elektriska ljusbågsugnar som står för över 40 procent av allt råstål som produceras i Europa.

Enligt marknadsundersökningsföretaget Roskill är det sannolikt att kostnaderna för stålverken kommer att gå upp på grund av antidumpningsanklagelserna, dock inte så mycket som 2017-2018 då det rådde en global brist på elektroder.

Redan i januari lämnade ett antal grafitelektrodproducenter baserade i Tyskland, Spanien och Österrike klagomål till EU-kommissionen och enligt dessa importeras vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Kina till dumpade priser och därmed skadas Europas egen industri.

De klagande hävdar att det inte är lämpligt att använda inhemska priser och kostnader i Kina för att sälja dessa produkter i Europa och att en sådan praxis lett till en plötslig ökning av elektrodinköp och leveranser.

Kommissionen anser att det finns tillräckligt med bevis på dumpning för att inleda en antidumpningsutredning.