AI Factory – nytt samarbete för gruvbranschen

Uday Kumar och Ramin Karim, båda professorer i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

LKAB och Boliden har ingått i ett nytt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvbranschen. Målet är att nå en produktion med så lite störningar som möjligt.

– Utifrån forskning och innovation har vi utvecklat ett generellt koncept för användning av nya teknologier på en digital plattform som vi kallar AI Factory. Fler doktorander och forskare blir nu engagerade, säger Ramin Karim, professor i underhållsteknik, i ett pressmeddelande.

Efter ett framgångsrikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och företag i järnvägsbranschen har ytterligare ett projekt startat, ett samarbete mellan universitetet och gruvbranschen: AI Factory for Mining, AIFM.

– Vi är hedrade över att vi har fått förtroendet att anpassa AI Factory för gruvbranschen. Projektet finansieras med medel från Vinnova , Boliden och LKAB, säger Ramin Karim, professor i underhållsteknik och verksamhetsledare.

Grundtanken är att den universella delen i AI Factory går att specialanpassa för flera branscher, utifrån deras olika behov.

– Vi vill stimulera, eller accelerera, digitalisering av olika arbetsprocesser inom gruvindustrin genom att gemensamt dela data och öka användningen av AI-teknologin för att uppnå ökad hållbarhet, driftsäkerhet och kapacitet. Vårt forskarteam kommer att arbeta med utvecklingen av en digital AI-fabrik, som möjliggör autonom drift och underhåll inom gruvbranschen, säger Ramin Karim.

AI-fabriken ska användas för att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. Målet är att processen ska bli en automatiserad och självkörande, för analys och stöd till beslut för drift och underhåll.

AI Factory handlar också om att utveckla nya teknologier som kan användas på bästa sätt i verksamheten.

– Vi arbetar med planering, bästa tekniska lösningar och tillämpning, alltså helheten, säger Ramin Karim.

Vad det gäller gruvbranschen ska fler företag bjudas in, både gruvföretag och de som levererar utrustning och material till dem.

– För gruvornas del handlar det om fasta och mobila anläggningar, som bandtrasporter och fordon. Redan i dag har vi ett samarbete med en gruva i Indien där vi samlar data om fordon. De ingår inte i det här projektet, men vi hoppas kunna ta med dem när vi vidgar det, säger Ramin Karim.

AIFM ska bidra till att utveckla den digitala omvandlingen av olika processer i gruvor. Det underlättar användningen av nya teknologier. Det kan i sin tur leda till ökad driftsäkerhet, ökad produktivitet och minskad energiförbrukning.

– Den kunskap som byggs upp kommer att vara till stor nytta för svenska och internationella gruvor, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll, som har jobbat och forskat inom driftsäkerhet relaterad till gruvindustrin.