Mangan nu hetaste metallen inom batteriforskning - före nickel

Diagram: Roskill

Marknadsundersökningsföretaget Roskill har kartlagt patentansökningar för litiumjonbatterier och funnit att allt fler väljer en kombination av materialen nickel, kobolt, mangan och aluminium förutom litium. Mangan förekommer i flest ansökningar, till och med i något fler än nickel.

"Under de senaste åren har litiumjonbatterier, särskilt på elfordonsområdet, upplevt några radikala förändringar när det gäller olika katod- och anodkemier, vilka drivs av producenternas och kundernas preferenser och många marknadsrelaterade faktorer", står i dokumentet.

Mangan fanns med i över 300 patentansökningar medan nickel nämndes i närapå 300 ansökningar. Kisel förekom i omkring 290 fall, följt av kobolt, vilket nämndes i cirka 250 ansökningar.