Stängd gruva i Jämtland kan öppna igen

Karta: Bluelake Mineral

I jämtländska Stekenjokk och i Levi i södra Västerbotten vill Vilhelmina Mineral öppna en ny gruva för brytning av koppar och zink. Det uppger Jämtlands Tidning.

Bolaget har ansökt om bearbetningskoncessionen till Länsstyrelserna i Jämtland, som har tillstyrkt öppningen av den befintliga gruvan i Stekenjokk, och i Västerbotten, som krävde en separat ansökan för Natura2000-tillstånd. Det krävs nu att båda områdena får Natura2000-tillstånd. Nästa steg i processen är att ansöka om tillstånd hos Bergsstaten och miljötillstånd till miljödomstolarna i Östersund och Umeå.

Planen är att öppna gruvan i Stekenjokk år 2024. Malmen kommer att brytas under jord och fraktas till Norge för anrikning.

Enligt Peter Hjorth, vd för moderbolaget Bluelake Mineral AB, ska gruvavfallet från anrikningen deponeras i gamla gruvgångar för att inte påverka miljön.

– Malmbrytningen i Stekenjokk kommer att vara förlagd till vintertid. Våra egna stickprover visar att det inte finns några renar där mellan november och maj, knappt några andra djur heller, förutom fjällräv. Att brytningen sker under jord innebär också så liten påverkan på djur och natur som möjligt, säger Peter Hjorth till Jämtlands Tidning.