De hittar "koppar i nästan varje borrhål"

Viscaria-området. Foto: Copperstone Resources

Den nedlagda Viscariagruvan utanför Kiruna kan återöppnas. Gruvbolaget Copperstone Resources har hittat betydligt mer koppar vid prospekteringsborrning än man räknat med.

Till Norrländska Socialdemokraten säger Anna Tyni, vd och koncernchef för Copperstone att de hittar koppar i nästan i varje borrhål.

Data tyder alltså på att fyndigheten är mycket större än man tidigare trott. Nästa steg för bolaget är att lämna in ett miljötillstånd för att öppna gruvan på nytt. Planen är att lämna in en ansökan om miljötillstånd i mars 2022.

Copperstone Resources har hittills provborrat 21 000 meter totalt på i 600 olika borrhål.

Mikael Mattsson, affärsutvecklingschef, lyfter fram de senaste resultaten från b-zonen, områden som är i princip oprospekterade, som särskilt intressanta.

– Det vi ser här är det senaste resultatet från b-zonen, som vare sig LKAB eller Outokumpu, våra företrädare, ägnat så mycket energi åt. Det har betraktats som något lägre halt, därför är det området underprospekterat. Där har vi funnit väldigt intressanta borrhålsskärningar, säger Mikael Mattsson till Norrländska- Socialdemokraten.

Copperstone uppgraderar nu sin planerade brytning från två miljoner ton per år till tre miljoner ton per år. Även investeringskostnaden justeras uppåt, från beräknade 1,5 miljarder till 3-4 miljarder kronor.