Prisnedgång för flertalet metaller

Foto: Boliden

Priset på många metaller har fallit i september, med störst nedgång på järnmalmspriset. Priset på batterimetaller  har däremot stigit. Det framgår av SGU:s senaste statistik.

Prisnedgången på järnmalm var 25procent. Stora prisfall noterades också för palladium (–24 %) och rodium (-22 %).

Nedgången på järnmalmspriset beror i huvudsak på att utbudet från Brasilien återhämtar sig efter dammkatastrofen och att pandemin släpper sitt grepp om gruvindustrin, enligt SGU.  Samtidigt minskar efterfrågan i Kina, som står för ungefär hälften av världens stålproduktion, med bland annat en nedgång i fastighetsproduktionen.

Prisuppgångar var det endast på aluminium och kobolt, med måttlig ökning, medan priset på litium steg mycket kraftigt med 58 procent under september, vilket är en tredubbling sedan årsskiftet. Orsaken står att finna i stark kinesisk batteriproduktion och ökad produktion av elbilar.