Mänsklig kompetens viktigast för industrins digitala omställning

En nysläppt rapport från Ericsson, Telia och företaget Arthur D. Little har tagit tempen på digitaliseringen inom tre svenska nyckelindustrier: tillverkning, gruvdrift och skogsbruk. Produktivitet och hållbarhet är nyckelprioriteringar för att svenska industribolag ska förbli konkurrenskraftiga, framhålls i den.

Rapporten lyfter fram kompetens som avgörande för att accelerera industrins digitala omställning. Rapporten bygger på svar från 100 ledare om det aktuella läget för digital omställning i deras företag, samt djupintervjuer med flera nyckelpersoner hos några svenska exportföretag.

Några slutsatser från rapporten är:

  • Svenska företag kan inte längre jämföra sig med varandra, den vassaste konkurrensen finns på den globala arenan.
  • Många bolag inom industrin kämpar med att nå implementeringsfasen av digital teknologi, mer än 50% av initiativ som tas befinner sig fortfarande i planerings- eller pilot-stadiet.
  • Stora företag ligger före små och mellanstora företag i sin digitalisering, detta innebär en stor risk för små och mellanstora företag eftersom de riskerar att hamna ännu mer på efterkälken när nya talanger väljer företagen som ligger i framkant.
  • De som tidigt anammar digital teknologi kan ha upp till 46% högre EBIT än andra, och blir samtidigt effektivare, vinner större marknadsandelar och skapar en högre kundlojalitet.
  • Svensk gruvdrift står sig bäst sett till internationella konkurrenter.
  • Hållbarhetsutmaningen är central för alla industrier då det finns krav på effektivare resurshantering samt förbättrad produktivitet.

– Viktigaste förutsättningen för att lyckas i förändringsarbetet handlar om att sätta människan i centrum. Att lyckas göra digitalisering till en strategisk fråga kräver människor som förstår vilket värde ny teknik kan skapa för verksamheten och hur man kan omsätta och använda den i verkligheten. Det kommer också bidra till att bygga en teknikvänlig kultur och organisation som lockar talang med rätt kompetenser, Martin Glaumann, partner på Arthur D. Little.