Ny investering i standardisering för grafen

Bild: SIO Grafen

Nu kan små- och medelstora företag söka stöd för att utforma nya standarder för grafen.

– En viktig satsning för att fortsätta utveckla svensk grafenbransch, säger Sophie Charpentier, projektledare på SIO Grafen.

Sedan 2019 har en arbetsgrupp med fokus på standardisering av grafen funnits inom Svenska institutet för standarder (SIS).

SIO Grafen ser det som viktigt att även små- och medelstora företag har möjlighet att delta i arbetet. Det strategiska innovationsprogrammet erbjuder därför stöd åt dessa företag för medverkan i arbetsgruppen under 2022.

– Här får man vara med och påverka utformningen av nya standarder för grafen. Jag hoppas att många företag tar chansen, säger Sophie Charpentier.

Sökande företag ska antingen leverera grafen, grafenoxid eller funktionaliserat grafen alternativt finnas med i en värdekedja för grafenapplikationer.