Kolförbrukningen går mot rekordår trots klimatlarm

Kolkraftverk i Polen. Foto: Morgre/Wikimedia Commons

Den globala kolanvändningen i kraftproduktionen förväntas slå nytt rekord 2021, enligt Internationella energibyrån (IEA), en uppgång med 9 procent. Klimatlarm och löften från världens regeringar om att minska utsläppen av växthusgaser under klimatmötet COP26 i Glasgow tycks inte ha haft emotsedd effekt.

Den totala efterfrågan på kol – inklusive dess användning inom ståltillverkning, cement och annan industriell verksamhet – förväntas växa med 6 procent 2021 till 8,11 miljarder ton, IEA:s senaste årsrapport.

Efterfrågan ökar framför allt i Asien medan den minskar i EU och USA.

Drivkrafterna bakom den ökade kolanvändningen är framför allt en snabbare än väntad ekonomisk återhämtning, stigande gaspriser och temperatur- och vädervariationer, enligt IEA.

–Kol är den enskilt största källan till globala koldioxidutsläpp och årets historiskt höga kolkraftsproduktion är ett oroande tecken på hur långt världen står i sina ansträngningar att minska utsläppen mot noll nettoutsläpp, säger IEA:s vd Fatih Birol sa i ett uttalande.