Pajalagruvan förlorar delvis tillstånd

Emma-Sofia Olsson / SvD / TT: Gruvan vid Kaunisvaara då den 2015 ägdes av Northland Resources. Arkivbild.

Naturvårdsverket ansökte i juni 2018 om återkallelse av tillståndet för gruvverksamhet i Tapuli och anrikningsverk i Kaunisvaara, Pajala kommun.

Naturvårdsverket anser att det finns risk för en negativ påverkan på miljön från verksamheten, bland annat påverkan på närliggande vattendrag och våtmarker genom utsläpp av metaller och läckagevatten.

Mark- och miljödomstolen i Umeå har nu beslutat att delvis återkalla ägaren Kaunis Iron AB:s tillstånd.

Minskad produktion

Den årliga tillståndsgivna produktionen ska begränsas från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd, enligt ett pressmeddelande.

Domstolen anser bland annat att klarningsmagasinets storlek är underdimensionerat. Men med dagens produktionsnivå sker ingen otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten, anser domstolen.

"Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats", säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz i pressmeddelandet.

Domstolen har även kommit fram till att transporterna av järnslig på lastbil mot Pitkäjärvi och vidare med malmbanan mot Narvik är en transportlösning som inte omfattas av tillståndet.

"Delvis"

Den sammanfattande slutsatsen är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning.

Kaunis Iron AB kan därför fortsätta att bedriva verksamhet inom ramen för det gällande tillståndet under den återstående giltighetstiden, men med en begränsning av produktionsvolymen, står det i pressmeddelandet.

Järnmalmgruvan, drygt två mil från Pajala tätort, drivs av Kaunis Iron AB sedan 2018.